pdqn.net
当前位置:首页 >> x解方程公式大全5年级 >>

x解方程公式大全5年级

3X+5X=48 14X-8X=12 6*5+2X=44 20X-50=50 28+6X=88 32-22X=10 24-3X=3 10X*(5+1)=60 99X=100-X X+3=18 X-6=12 56-2X=20 4y+2=6 x+32=76 3x+6=18 16+8x=40 2x-8=8 4x-3*9=29 8x-3x=105 x-6*5=42 x+5=7 2x+3=10 12x-

(0.5+x)+x=9.8÷2 2(X+X+0.5)=9.8 25000+x=6x 3200=450+5X+X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x+5.6=9.4 x-0.7x=3.6 91÷x =1.3 X+8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2

求方程的解的过程叫做解方程.解方程的步骤 (1)有括号就先去掉 (2)移项:将含未知数的项移到左边,常数项移到另右边 (3)合并同类项:使方程变形为单项式 (4

(1)2x+8=16 (2)x/5=10 (3)x+7x=8 (4)9x-3x=6 (5)6x-8=4 (6)5x+x=9 (7)x-8=6x (8)4/5x=20 (9)2x-6=12 (10)7x+7=14 (11)6x-6=0 (12)5x+6=11 (13)2x-8=10 (14)1/2x-8=4 (15)x-5/6=7

5x+4x-0.24=0.66 x÷2-x÷10=80 16x=12x+12 6(x-3)=2x 0.5(3+0.25x)=4 (7x-3x+59)÷3=29(15x-6x)÷3=0.81 3.4-2(x+1.2)0.6 5x-4.9x=0.31 8.5(x-1.2)=0.85 3.4÷X=4.8÷24 x÷2+6.25=3x 8-3(x+0.2)=0.8 3x1.8-0.6x=5.

12x=24 20x=40 5x=35 23x=46 16x=485+x=32 34+x=45 27+x=64 14+x=76 53+x=7412-x=6 75-x=24 56-x=33 75-x=35 23-x=143x=60 32x=64 33x=99 25x=100 13x=6524+x=64 72+x=78 23+x=57 35+x=64 25+x=4583-x=33 54-x=65 46-x=64 34-x=46

(第一个)x-17/40=13/16解得:x=99/80(第二个)9-x=11/12x=8(1/12)(第三个)x+11/48=11/16x=11/24

以下题目都挺简单的,你自己做吧0.5 x) x=9.8÷2 2(X X 0.5)=9.8 25000 x=6x 3200=450 5X X X-0.8X=6 12x-8x=4.8 7.5*2X=15 1.2x=81.6 x 5.6=9.4 52-x =15 91÷x =1.3 X 8.3=10.7 15x =3 3x-8=16 7(x-2)=2x 3 3x 9=2718(x-2)=270 12x=300-4x 7x 5.3=

zxpr.net | qmbl.net | lyxs.net | whkt.net | qhnw.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com