pdqn.net
当前位置:首页 >> 左的组词有哪些呢 >>

左的组词有哪些呢

左边、左手、左右、左派、左翼、左首、相左、左倾、左袒、左面、左迁、 左甄、山左、左哨、左思、关左、左史、左省、袒左、左旋、左席、左纛、 左驸、左驭、左花、左袂、衽左、左揆、左、岭左、

左组词有:左袒、左射、左风、左地、左回、左传、左思、左旋、江左、左道、左联、左侧等.一、左射 [ zuǒ shè ] 1、指在东学射宫习射.《礼记乐记》:“散军而郊射,左射《狸首》,右射《驺虞》,而贯革之射息也.”2、向左方射.《

左[zuǒ]:面向南时,东的一边,与“右”相对:左手,左膀右臂;地理上指东方:山左.江左;指政治思想上进步或超过现实条件许可的过头思想和行动:左派、左倾;斜,偏,差错:左脾气、左嗓子;降低官职:左迁;古同“佐”,佐证.组

左的组词左边、左手、左右、左丘、左证、左派、左翼

左手、左边、左右、左思右想、左右开弓、左右为难、左顾右盼、左道旁门、虚左以待、左迁、左倾、左首、左右手、左面、左膀右臂、左派、左拥右抱、左翼、左邻右舍、相左、左右袒、左不过、左袒、左右逢源、左揆、左甄、左思、左、左说右说、左文

左道旁门、左右为难、左手定则、左右逢源、左邻右里、左顾右盼、左邻右舍、左支右绌、左右开弓、虚左以待、披发左衽、左拥右抱、左辅右弼、左膀右臂

左组词有:左迁、左面、相左、左首、左袒、左射、左风、左地、左回、左传、左思、左旋等.一、左迁 [ zuǒ qiān ] 1、降官,贬职.明李攀龙《送皇甫别驾往开州》诗:“吴下诗名诸弟少,天涯宦迹左迁多.”2、向东部迁徙.《隋书礼仪志六》:“自晋左迁,中原礼仪多缺.” 二、相左 [ xiāng zuǒ ] 1、谓各以左手相交.清朱大韶《实事求是斋经义驳敖氏左还右还说》:“相左者,谓各以左手相交也.”2、互相违异;不一致.鲁迅《三闲集怎么写》:“靠事实取得真实性,所以一与事实相左,那真实性也随即灭亡.”3、不相遇;彼此错过.《二刻拍案惊奇》卷十七:“(魏撰之)告假去了.正不知仁兄却又到此,可不两相左了.”

左有什么组词 :左边、左手、左右、左丘、左派、左翼、左证、左券、左轮、相左、左迁、左首、左倾、左袒、左面、左螭、左担、左黜、左甄、袒左、左次、左冲、关左、左纛、左袂、左花、岭左、左马、左驸、左揆、左贤、计左、山左、左藏、左相、左省、左人、左驺、左文、左哨

左右逢源 左顾右盼 左支右绌 如持左券 左右披发 左衽被发 左右为难 左边、左手、左右、左派、左翼、左首、相左、左倾、左袒、左面、左迁、左甄、山左、左哨、左思、关左、左史、左省、袒左、左旋、左席、左纛、左驸、左驭、左花、左袂、衽左、左揆、左、岭左、左榜、左鱼、左、左国、左、淮左、左驺、计左、左车、蛮左、左传

左的词语:左边、左眼、左转、左脚、左手、左侧、左下角、左拥右抱、左顾右盼、左右为难、左邻右舍、左右逢源

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com