pdqn.net
当前位置:首页 >> 啦组词 >>

啦组词

啦啦组词比较常见的有:哗啦 唿啦 啦 刷啦 唰啦 刺啦 嗤啦 忽啦 吱啦 呼啦 叭啦 嘶啦 啪啦 咔啦 喀啦 豁啦啦 哗啦啦 嘶啦啦 呼啦啦 哗啦棒 唿啦啦 啦啦队

哗啦 唿啦 啦 刷啦 唰啦 刺啦 嗤啦 忽啦 吱啦 呼啦 叭啦 嘶啦 啪啦 咔啦 喀啦 豁啦啦 哗啦啦

啦啦队

发音:la或lā1、哗啦 2、呼啦 3、啪啦 4、劈里啪啦 5、哇啦 6、叽里呱啦

啦啦组词比较常见的有:哗啦 唿啦 啦 刷啦 唰啦 刺啦 嗤啦 忽啦 吱啦 呼啦 叭啦 嘶啦 啪啦 咔啦 喀啦 豁啦啦 哗啦啦 嘶啦啦 呼啦啦 哗啦棒 唿啦啦 啦啦队

啦呱 哗啦 呼啦 嘎啦 叭啦 刺啦 啪啦 啦 吱啦 忽啦 咔啦 哇啦 喀啦 唿啦 嗤啦 刷啦 嘶啦 唰啦 啦

啦呱、好啦、行啦、吃啦

拉扯 lā chě 拉拢 lā lǒng 拉纤 lā qiàn 拉杂 lā zá 拉倒 lā dǎo 拉萨 lā sà 拉碴 lā chā 拉锯 lā jù 拉链 lā liàn 拉杀 lā shā 拉开 lā kāi 拉夫 lā fū 拉手 lā shǒu 拉练 lā liàn 拉拔 lā bá 拉呱 lā guā 拉面 lā miàn 拉拽 lā zhuài 拉拉 lā lā 拉稀 lā xī 拉忽 lǎ hū 拉丁 lā dīng 拉套 lā tào 拉飒 lā sà 拉茬 lā chá 拉伸 lā shēn 拉朽 lā xiǔ 拉力 lā lì 拉歌 lā gē 拉比 lā bǐ

拉组词有哪些词语 :拉力、 拉开、 拉面、 拉平、 拉网、 拖拉、 拉扯、 拉杆、 拉拢、 拉纤、 色拉、 拨拉、 扒拉、 拉练、 拉套、 划拉、 毛拉、 拉稀、 里拉、 半拉、 拉链、 拉账、 搭拉、 乌拉、 坷拉、 刷拉、 拉、 粗拉、 稀拉、 拉倒、 拉忽、 拉锯、 拉架、 拉线、 沙拉、 拉客、 克拉、 趿拉、 拉脚、 拉杂

“啦”是助词,附在句子末尾,有时相当于“了”,起强调和加重感情的作用.在普通话中“了啊”的连读形式听起来与“啦”类似,有时写作“啦”,也有人写作“了啊”,但两者在部分句子中是不能完全等同的,感情色彩也稍有区别.用在歌曲的唱词中,一般是高潮和副歌部分较多见,起强调主题抒发感情的作用,用来表现已经超出唱词表达极限范围的意义.没有歌词的旋律也用“啦”填满,上一段唱词有多少字就用多少“啦”代替.希望我能帮助你解疑释惑.

369-e.net | zdly.net | snrg.net | zxqs.net | wwfl.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com