pdqn.net
当前位置:首页 >> 关于诚信的文言文 >>

关于诚信的文言文

1. 《曾子杀彘》原文 曾子妻之市,其子随之而泣.其母曰:“女(同“汝”)还,顾反,为女杀彘(猪).”妻适市反,曾子欲捕彘杀之.妻止之曰:“特与婴儿戏耳.”曾子曰:“婴儿非与戏也.婴儿非有知也,待父母而学者也,听父母之

【译文】 曾子的夫人到集市上去,他的儿子哭着闹着要跟着去.他的母亲对他说:“你先回家呆着,待会儿我回来杀猪给你吃.”她刚从集市上回来,曾子就要捉猪去杀.她就劝止说:“只不过是跟孩子开玩笑罢了.”曾子说:“妻子,可不能跟他开玩笑啊!小孩子没有思考和判断能力,要向父母亲学习,听从父母亲给予的正确的教导.现在你欺骗他,这是教孩子骗人啊!母亲欺骗儿子,儿子就不再相信自己的母亲了,这不是现实教育的方法.” 于是曾子就杀猪煮肉给孩子吃. 道理 不论在教育子女,还是做人要注意言传身教不能以欺骗作为手段,做任何事都要说到做到,不能说谎.要做到言必行,行必果.这样才能获到他人信任.

曾子杀猪曾子之妻之市①,其子随之而泣.其母曰:"女还②,顾反,为女杀彘③. 妻适市反⑤,曾子欲捕彘杀之④,妻止之曰:"特与婴儿戏耳⑥." 曾子曰:"婴儿非与戏耳⑦.婴

陈太丘与友期 原文:陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太丘舍去.去后乃至.元方时年七岁,门外戏.客问元方:“尊君在不?”答曰:“待君久不至,已去.”友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委而去.”元方曰:“君与家君期日中

论语

商鞅立木取信令既具,未布.恐民之不信己,乃立三丈之木于国都市南门,募民有能徙之北门者,予十金.民怪之,莫敢徙.复曰:“能徙者,予五十金.”有一人徙之,辄予五十金,以明不欺.卒下令.

关于诚信的文言文:《商鞅立木建信》 原文: 令既具,未布,恐民之不信已,乃立三丈之木于国都市之南门,募民有能徙置北门者予十金.民怪之,莫敢徙.复曰:“能徙者予五十金.”有一人徙之,辄予五十金,以明不欺.卒下令. 令行期

人而无信,不知其可也孔子 言无常信,行无常贞,惟利所在,无所不倾,若是则可谓小人矣荀子 信犹五行之土,无定位,无成名,而水金木无不待是以生者.朱熹 若有人兮天一方,忠为衣兮信为裳.卢照龄 诚者,天之道也;思诚者,人之道也. 孟子

陈太丘友期陈太丘与友期行,期日中,过中不至,太 丘舍去.去后乃至.元方时年七岁,门外戏.客问元方:“尊 君在不?”答曰:“待君久不至,已去.” 友人便怒曰:“非人哉!与人期行,相委 而去.”元方曰:“君与家君期日中,日中

.内外相应,言行相称.--韩非 人背信则名不达.--刘向 以信接人,天下信之--畅泉,晋朝 人无忠信,不可立于世.--程颐,宋朝.以实待人,非唯益人,益己尤大.--杨简,宋朝 言忠信,行笃敬.--论语 没有诚实何来尊严?--西赛罗,古罗马政治家 诚实最好的政策.--弗兰克林 希望对你有用~~

acpcw.com | gmcy.net | dfkt.net | 9213.net | 4585.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.pdqn.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com